Musici

In deze training wordt gebruik gemaakt van zowel AOT als van yogatechnieken. Gezocht wordt naar zinvolle verbeteringen voor het musiceren. Niet slechts blazers en zangers, maar ook andere musici/dirigenten (strijkers) hebben veel baat bij deze training.

Gewerkt wordt aan:

  • Het ontwikkelen van een betere interne zelfregulatie als gevolg van het verminderen van disfunctionele spanningspatronen in het hele lichaam en in het ademen; stressbestendigheid (podiumangst, werkdruk, algehele gezondheid).
  • Het corrigeren van de natuurlijke adembeweging op een onbewust niet controleerbaar niveau, waarbij het hele lichaam betrokken is, als basis voor een verfijning van de bewust gestuurde adembeweging.
  • Verfijnen van de controle op de bewust gestuurde adembeweging mbt professioneel ademgebruik.
  • Meer vrijheid, zelfexpressie, zelfvertrouwen, zelfbewustheid, etc. 

Groepsles wekelijks op woensdag 13:00u – 14:30u:
Training voor orkestmusici opera Aken Duitsland en geïnteresseerden
Theaterplatz Aachen
Informatie via Manon Mommers +31(0)6 22582890

Individueel:
op afspraak