In oktober 2018 is de nieuwe Yoga docentenopleiding ‘Nieuwe Tijds Yoga’ van start gegaan. Deze opleiding is tot stand gekomen vanuit behoefte aan vernieuwing van de wijze waarop yogatechnieken worden aangeboden en is vooral geschikt voor hoog-sensitieve mensen die aan het pionieren zijn in hun leven en voor mensen die ‘voeding’ zoeken op hun spirituele zoektocht. De nieuwe tijd waarin wij leven maakt het mogelijk om stappen te zetten, die wij eerder nog niet konden doen, naar een energetisch completer functioneren. In deze opleiding wil ik alles doorgeven wat ik in de afgelopen 30 jaar geleerd heb op het vlak van spiritueel werken met het lichaam als ingang voor het vinden van de juiste ‘alignement/afstemming’ waardoor de persoonlijke ontwikkeling een natuurlijk verloop krijgt. De yogatechnieken staan volledig in dienst hiervan.

Onderwerpen van verdieping die aan bod komen:

·      lichaamsbewustwording & ‘embodiment’ (hoge energie incarneren)

·      adem- & ontspanningstherapie (vooral volgens Methode van Dixhoorn), kennis over het zenuwstelsel in relatie tot spanning en ademhaling (o.a. polyvagal theorie)

·      Asana’s (lichaamsoefening), Pranayama (adembeheersing), meditatie

·      energiecentra/chakra’s: bewustwording, zelfstudie, ‘lezen’ van energie,  emotioneel bewustzijn, bhakti-yoga (hart-energie), spirituele volwassenheid

·      fysiologie/anatomie

·      nummerologie (zelfkennis, zelfonderzoek, etc)

·      docentschap (werken met groepen en individueel, juiste intentie vinden, functioneren vanuit authentieke kracht, woord- en stemgebruik)

De gehele opleiding duurt 3 jaar, met 15 lesdagen per leerjaar; dit zijn zaterdagen en vrijdagen. De kosten voor de opleiding zijn 1500 euro per schooljaar. In september 2019 start een volgende leergang.

 Ervaring met yoga is niet vereist; wel zal via een intakegesprek bekeken worden of je deel kunt nemen (hierbij telt vooral je oprechte verlangen naar innerlijke bevrijding) en vraag ik je om naast de opleiding ergens wekelijks yogalessen te volgen en thuis te oefenen (soms ook met klasgenoten). Sommige lesstof is Engelstalig. Het aantal studie-uren, exclusief de oefening in praktijk, is minimaal 2-3 uur per week.

Heb je interesse/vragen, meld je bij Manon via mjw.mommers@gmail.com

Algemene voorwaarden

geldend voor: de yoga docenten opleiding Nieuwe Tijds Yoga door Manon Mommers. 

Bij de inschrijving gaat deze overeenkomst tussen Manon en de yoga student, hierna genoemd opdrachtgever, van start. De inschrijving is geldig zodra ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier door Manon is bevestigd en de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd. 

Inschrijving gebeurt per studiejaar en is niet bindend voor de hele opleiding van 3 jaar. Inschrijving wordt niet automatisch verlengd.  

Na inschrijving kan tot 4 weken voor de eerste lesdag per brief of per e-mail kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de eerste lesdag wordt 10% van de studiekosten in rekening gebracht. De studiekosten voor leergang 1 en 2 zijn 1500 euro per leergang; leergang 3 kan iets variëren ivm de kosten voor het afsluitende weekend, maar het streven is om rond hetzelfde bedrag uit te komen. Bij beëindiging gedurende het studiejaar of onderbreking dient dit volledige bedrag voldaan te worden. Bij het in gebreke blijven van de betaling, wordt over het openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening gebracht van ten minste 10 %. Uiteraard is er altijd een bedenktermijn van 14 dagen vanaf het moment van inschrijving waarbinnen er kosteloos geannuleerd kan worden.  

Manon heeft het recht om indien zij dit nodig acht de opleiding te annuleren.  In dat geval zal zij het volledige betaalde bedrag terugbetalen aan de opdrachtgever binnen een onbepaalde periode. 

Voor alle persoonlijke gegevens van de opdrachtgever, maar ook voor informatie die tijdens de opleiding gedeeld wordt die als persoonlijk/vertrouwelijk gezien kan worden, geldt de privacywetgeving en geheimhouding, tenzij de opdrachtgever zelf toestemming geeft om deze informatie te delen met derden.  

Het is niet toegestaan lesmateriaal te kopiëren, verspreiden of lessen op te nemen, zonder toestemming van Manon, behalve voor eigen studiedoeleinden. Ook dient de opdrachtgever zorgvuldig om te gaan met auteursrechten van anderen.

Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die voortvloeien uit de tussen Manon en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Klachtenregeling

Eventuele klachten kunnen binnen 3 maanden, mondeling of schriftelijk (met naam, adres en datum), gemeld worden bij Manon Mommers. 

Binnen twee werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging. Samen met jou zal er gezocht worden naar een oplossing. Het streven is om de klacht binnen vier weken af te handelen. Mocht er langere tijd hiervoor nodig zijn dan word je hierover in kennis gesteld. Tevens met een indicatie van wanneer we verwachten de klacht af te kunnen ronden.  

Komen wij er samen niet uit, dan zal Manon Mommers hierbij assistentie inroepen een conflict-coach voor bedrijven (‘Sens Force’ coaching en sparring te Rheden). Dit is kosteloos voor de opdrachtgever en het oordeel van ‘Sens Force coaching’ is voor Manon Mommers bindend, eventuele consequenties worden snel afgehandeld. 

Klachten en de wijze van afhandeling worden gedurende 5 jaar bewaard in het klachtenregistratiedossier. 

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. 

IMG_1173.JPG
 
 
 
 
IMG_1103.JPG
Anatomie/fysiologie-les (zenuwcellen)

Anatomie/fysiologie-les (zenuwcellen)